NAF S 227®

NAF S 227® се идентифицира в NFPA 2001 Standard for Clean Agent Fire Extinguishing Systems, Edition 2004 като HFC 227еа (хептафлуорпропан).

 

NAF S 227® има ниска токсичност. При нормални проектни концентрации, той може да се използва за защита на нормално обитавани площи.


След изтичане NAF S 227® не изисква почистване на защитаваното помещение, което го прави изключително полезен за приложения, при които други гасителни методи биха били вредни или недопустими. NAF S 227® е електрически непроводим, поради което може да се използва за защита на електронно и прецизно оборудване.


Като всички други халокарбонатни агенти, NAF S 227® се разпада при контакт с огън. Главното термично разпадане на продукти е Fluorine Halide (HF) - флуороводород. За да се минимизира разпадането на продукти, NAF S 227® системите се проектират така, че агентът да изтича в рамките на 10 s и при концентрации, които включват фактори на безопасност. Малкото количество (0.15 от теглото, ±0.05) от патентованата добавка намалява още повече разпадането на продукти, възникващо по време на гасене.


Механизмът, по който NAF S 227® гаси пожара, е сложен. Най-простото обяснение е, че възникват три различни действия: химическа реакция, която прекъсва процеса на горене между горивото и кислорода; „охлаждащ” ефект и изместване (изолиране) на кислорода.

 

За разлика от Халон 1301, NAF S 227® не нарушава озоновия слой. Неговият атмосферен живот и потенциал на глобално затопляне са ниски, което прави NAF S 227® екологична, напълно допустима алтернатива на Халон 1301. NAF S 227® е включен в регистъра US EPA SNAP list (Significant New Alternatives Рrogram).