NAF S 125®

Пожарогасителният агент NAF S 125®, на производителя Safety Hi-Tech S.r.l. Italy, се идентифицира в NFPA 2001, БДС ISO 14520 и EN 15004-4 като HFC 125 (пентафлуоретан) и е одобрен от американската агенция за защита на околната среда (US Environmental Protection Agency - EPA).

Продуктът притежава сертификати от най-авторитетните институции по пожарна безопасност като Underwriters’ Laboratories Inc. (UL), което означава качество и безопасност на световно ниво, в т.ч. независим сертификат за гасителната концентрация на агента и дюзата, независим сертификат за елементите на системата и способността на гасителния агент да действа при изключителните условия от -18°С до +50°С, независим сертификат за процедурата по зареждане на пожарогасителната система, ръководства за инсталиране и поддръжка, независим сертификат за компютърната програма за проектиране на системите, независим сертификат, удостоверяващ, че по време на експлоатация системата запазва цялостта си относно съдържанието на агента и не отделя никакви вредни за околната среда продукти, независим сертификат за консистенцията и чистотата на гасителния агент.

NAF S
125® не оказва влияние върху озоновия слой и осигурява пълно спазване на противопожарните технически изисквания и екологични параметри съгласно изискванията на EPA във връзка с човешката безопасност и екологични стандарти.

NAF S
125® има ниска токсичност. При нормални проектни концентрации (8.7 %), той може да се използва за защита на нормално обитавани площи.

След изтичане, NAF S 125® не изисква почистване на защитаваното помещение, което го прави изключително полезен за приложения, при които други гасителни методи биха били неудачни.

NAF S
125® е електрически непроводимо средство, поради което се използва за защита на електронно и прецизно оборудване.

NAF S
125® е безцветен втечнен газ. Малкият процент на детоксифициращата добавка (0.15% от теглото) придава на продукта лек цитрусов аромат, който предупреждава потребителя в случай на теч от бутилките или изтичане от системата.

NAF S 125
® се използва за защита на електрически и електронни системи, двойни подове, окачени тавани, компютърни и контролни зали, архиви, музеи, библиотеки и др.