Газови системи с NAF S 125® и NAF S 227®

NAF S 125® и NAF S 227® се прилагат за защита на сървърни помещения, подземни помещения, затворени машини, контейнери, силози, складови площи и изби или всякакъв друг тип затворени помещения.