Анкета
Сертификати и лицензии


Фламтех ЕООД е сертифицирано от НПИПБС към ГДПБС-МВР за работа с флуорирани парникови газове в съответствие с Регламент (ЕО) 842/2006 и Регламент (ЕО) 304/2008!

В качеството си на изключителен представител за България на компанията-производител, Safety Hi-tech S.r.l., Фламтех притежава сертификат за проектиране, окомплектоване, инсталиране и сервизно обслужване на газови пожарогасителни инсталации с NAF S 125® и NAF S 227®!