Анкета
Представяне на Фламтех


Качеството е в основата на нашия бизнес, нашата гаранция за успех!


Фирма ФЛАМТЕХ ЕООД е създадена в началото на 2004 година със седалище и адрес на управление в град София. Дружеството е 100% частна собственост.


Основната дейност на дружеството е насочена към осигуряване на пожарната безопасност на сгради за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции. ФЛАМТЕХ ЕООД е ориентирано към българския пазар чрез предлагането на системи за осигуряване на пожарната безопасност, които отговарят на потребностите и удовлетворяват изискванията на клиентите.

Главните цели на ФЛАМТЕХ ЕООД са:

  • Разширяване на пазарния дял на фирмата;
  • Заемане на трайни позиции на българския пазар в областта на пожарната безопасност.

Висококвалифицираното и професионално обслужване на клиентите в съответствие с действащите нормативни актове, европейските и международните стандарти е основен принцип в работата на фирмата.

Качеството е в основата на нашия бизнес, нашата гаранция за успех!

Предлаганите системи съответстват на съществените изисквания, които определят техническите изисквания към продуктите.

ФЛАМТЕХ ЕООД е изключителен представител за България на SAFETY HI-TECH S.r.l., Рим, Италия, за проектиране и доставка на пожарогасителни инсталации с новите пожарогасителни агенти NAF S 125® и NAF S 227®, които не нарушават озоновия слой.

ФЛАМТЕХ ЕООД е оторизиран сервиз за гр. София на ТЕРЕМ ИВАЙЛО ЕООД - Велико Търново за пълната гама пожарогасители „Ятрус".