Анкета
Новини
12.03.2020

Присъединете се към нас!


Фламтех търси да назначи:   МОНТАЖНИК/ИНСТАЛАТОР СИСТЕМИ  Извършва монтаж на инсталации по проекти и сервизно обслужване на системите - монтаж на кабели, апаратура и др. подобни дейности. Изпълнява възложените му задачи качествено, отговорно и в срок. Работа в екип. Сръчност, прецизност, лоялност. Средно - техническо образование. Да...
01.05.2017

Фламтех ЕООД е сертифицирана от “Retrotec“, USA - Вентилаторен тест за плътност


Фламтех ЕООД е сертифицирана от “Retrotec“, USA - Вентилаторен тест за плътност   Вентилаторния тест за плътност е задължителен за стационарни пожарогасителни инсталации с газообразни вещества, съгласно стандарт БДС EN15004 - 1:2009, Приложение Е. Фламтех ЕООД е сертифицирана от "Retrotec", USA, за извършване на изпитване с вентилатор за определяне на минималното време на задържане на гасителния агент.  По този...
01.02.2016

ПРОМОЦИИ - NAF S


ПРОМОЦИИ - NAF S ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С NAF S 125® (HFC 125 + добавки) И NAF S 227® (HFC 227ea + добавки) ПО ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ!     Минимални щети при пожар; Максимална скорост на гасене; Максимална безопастност на околната среда; Максимална полза за минимални разходи; Минимални разходи за поддръжка; Минимално заето пространство; Минимално...
26.03.2015

Чист агент NAF S 125 ® от Фламтех. Характеристики и заблуди


Чист агент NAF S 125 ® от Фламтех. Характеристики и заблуди Съществуват редица погрешни схващания, свързани с въздействието на флуоровъглеводородните (HFCs) чисти пожарогасителни агенти върху околната среда. Тази статия ще изясни, че никой от сега действащите ключови глобални екологични регулатори не поставя ограничения върху употребата на HFCs (напр. NAF S 125®) в противопожарната защита поради...