Анкета
Въпроси и отговори
26.03.2015

Чист агент NAF S 125 ® от Фламтех. Характеристики и заблуди


Чист агент NAF S 125 ® от Фламтех. Характеристики и заблуди Съществуват редица погрешни схващания, свързани с въздействието на флуоровъглеводородните (HFCs) чисти пожарогасителни агенти върху околната среда. Тази статия ще изясни, че никой от сега действащите ключови глобални екологични регулатори не поставя ограничения върху употребата на HFCs (напр. NAF S 125®) в противопожарната защита...